Skip to main content

Informacje o ogłoszonych przetargach

2018-01-23

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki,  na tablicy informacyjnej w miejscowości Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 01.03.2018r. kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr 148/14 i nr 148/15 położonych w obrębie geodezyjnym Rychliki.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości Rychliki oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

Informacja nr 2
Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki,  na tablicy informacyjnej w miejscowości Wysoka  oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 01.03.2018r. drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki (budynek b. stołówki w Wysokiej).

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości Wysoka oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

Informacja nr 3
Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości Rejsyty, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 01.03.2018r. kolejnym (czwartym) przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr 174 położonej w Rejsytach i lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 2 w Rejsytach, obręb geodezyjny Wopity.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości Rejsyty oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.