Skip to main content

Informacje teleadresowe

2012-04-09

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH

Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150          
fax: 55 248 8145
e-mail: sekretariat@rychliki.pl    

zarządzanie kryzysowe: 512 132 821 (prosimy o kontakt w pilnych sprawach poza godzinami pracy urzędu) 

Oficjalny serwis BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
Oficjalna strona www: www.rychliki.pl 

14 8313 0009 0000 0374 2000 0130 konto do bankowej obsługi budżetu
74 8313 0009 0000 0374 2000 0020 konto urzędu (wpłaty)
95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 konto depozytowe (wadia, gwarancje)

DANE DO FAKTUR
Nabywca: Gmina Rychliki, 14-411 Rychliki 86, NIP 578-311-36-15
Odbiorca: Urząd Gminy Rychliki, 14-411 Rychliki 86

Zobacz również