Skip to main content

Inwentaryzacja stanu budynków przy 527

2013-03-22

Firma Skanska, główny wykonawca projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki-Jelonki informuje, że firma V2B została upoważniona do przeprowadzenia inwentaryzacji stanu budynków przylegających do inwestycji. Inwentaryzacja jest jednym z wymogów kontraktu. W ramach inwentaryzacji pracownicy V2B wykonują szczegółową dokumantację fotograficzną wskazanych na zleceniu obiektów, jako swoiste zabezpieczenie zarówno wykonawcy przebudowy jak i właścicieli obiektów w razie ewentualnych szkód spowodowanych przez sprzęt budowlany czy zdarzenia losowe powstałe w trakcie budowy.

więcej na: 527.cba.pl