Skip to main content

Inwestycje wodociągowe

2019-09-11

inwestycje wod kanCały czas trwają prace inwestycyjne budowy wodociągu sieciowego pomiędzy Rychlikami a Wysoką. Większość prac na tym odcinku została już wykonana, rurociąg leży pod ziemią a wykonane już próby ciśnieniowe przebiegły pomyślnie. Obecnie trwa budowa układu redukcji ciśnienia w Wysokiej, na wyłączenie czeka też hydrofornia w obrębie której zlikwidowane zostaną również stare, niewydajne ujęcia wody. Aby zapewnić wodę dla Wysokiej jednocześnie trwa również I etap modernizacji hydroforni w Rychlikach, podczas którego dostawiony zostanie zbiornik wyrównawczy, układ hydroforowy oraz wymienione będą pompy w jednej ze studni. Przełączenie zasilania będzie możliwe po zakończeniu całości prac na hydroforni w Rychlikach.

Dobiegła końca inna inwestycja wodociągowa gminy, w mniejszej skali ale również bardzo ważna dla odbiorców. Wykonawca sieci wodociągowej w Jelonkach w przewidzianym terminie zgłosił gotowość do odbioru wybudowanej sieci. Według wstępnych informacji nadzoru budowy wszystko jest gotowe i planowy odbiór odbędzie się 12.09.2019 r. Inwestycja zasili w wodę już powstające gospodarstwa domowe a także te zaplanowane w niedalekiej przyszłości na działkach pomiędzy dawną pocztą a Kanałem Elbląskim.
Ogłoszony został również przetarg na wymianę sieci wodociągowej dla miejscowości Mokajny. Otwarcie ofert nastąpi 17.09.2019 r. natomiast realizację zadania przewidziano do połowy grudnia br.

{gallery}19/wod_kan{/gallery}