Skip to main content

IV rocznica śmierci Jana Pawła II

2009-04-02

Jan Paweł II“Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie” (por. Mt 24, 42)”

Cztery lata temu odszedł największy Polak, największy Papież i największy Człowiek tego świata. Papież, który uczył nas miłości i mimo tego, kim był nigdy nie przestał być zwykłym człowiekiem. Jan Paweł II nigdy od nas nie odszedł. Jest w naszych sercach i na zawsze tam pozostanie. W kościele w Rychlikach zostanie odprawiona msza św. poprzedzona Apelem Jasnogórskim (godz. 21.00). Chcemy, by ten wieczór przebiegł w szczególnej atmosferze, prosimy zatem, by zabrać ze sobą świece lub znicze, które zapalimy przy wejściu do kościoła, a później naszym zwyczajem pozostawimy je przy figurce Matki Boskiej.