Skip to main content

Jacek Tuński odebrał nominację na dyrektora Zespołu Szkół w Rychlikach

2015-04-22

W obecności uczniów i nauczycieli  wójt oraz sekretarz gminy wręczyli Jackowi Tuńskiemu nominację na dyrektora Zespołu Szkół w Rychlikach.
Do zakończenia roku szkolnego zostały zaledwie dwa miesiące. W życiu szkoły są to najważniejsze dwa miesiące. Właśnie w najbliższych dniach dyrektor powinien m.in. przygotować arkusz organizacyjny szkoły na następny rok, przyjąć dzieci do zerówki i pierwszej klasy oraz uroczyście zakończyć rok szkolny. Szkoła fizycznie musi mieć dyrektora – powiedział Henryk Kiejdo.

Nowemu dyrektorowi gratulujemy i życzymy sukcesów edukacyjnych oraz przede wszystkim dobrej współpracy i wzajemnego zrozumienia w rozwiązywaniu licznych wyzwań, jakie stawia przed każdym dyrektorem tak duża zbiorowość szkolna.

Po konsultacjach z rodzicami, nauczycielami oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie zarządzeniem wójta dyrektor Mirosław Szewczun został z dniem 20.04.2015r. odwołany ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Rychlikach. Odwołanie  następuje bez wypowiedzenia.