Skip to main content

Jednogłośne absolutorium dla wójta Henryka Kiejdo

2015-06-28

Radni Gminy Rychliki jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu wójtowi Henrykowi Kiejdo.

Kluczowym punktem sesji Rady Gminy 26 czerwca 2015 roku była ocena wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2014 rok. Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 93,63% planu (15 247 489,62 zł), a wydatki 98,16% planu (15 260 262,24 zł). W tym zadania inwestycyjne wyniosły 2 355 967,16 zł (92,69% planu), a wydatki majątkowe w formie dotacji 156 079,62 zł (98,16% planu).
Absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu pozytywnie oceniła także Komisja Rewizyjna oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.