Skip to main content

Józef Piłsudski będzie miał swój skwer w Rychlikach

2018-06-16

Józef Piłsudski, jeden z ojców niepodległości Polski, będzie miał swój skwer w Rychlikach – w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w Polsce.

W całej Polsce – również w niewielkich miejscowościach – stoją pomniki, są tablice, szkoły, nazwy ulic, które upamiętniają postać marszałka Józefa Piłsudskiego. I są to miejsca podniosłych uroczystości, narodowej dumy, lekcji historii, lekcji patriotyzmu. – I taki cel ma też mieć skwer w Rychlikach.

Szanowny Panie Leszku, pyta Pan, co wspólnego z Rychlikami ma człowiek, który bił się o niepodległość naszej Ojczyzny. Człowiek, który jako Naczelnik Państwa rozpoczął proces odbudowy państwowości polskiej, Wojska Polskiego, a następnie jako Naczelny Wódz poprowadził wojsko do wojny o granicę wschodnią Rzeczypospolitej?Odpowiadam Panu krótko. Po pierwsze, Rychliki to wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim – w Polsce. W Polsce, która w tym roku obchodzi 100 rocznicę odzyskania niepodległości. A jednym z głównych jej ojców jest marszałek Józef Piłsudski. Jego rolę w dziejach Polski scharakteryzował jeszcze krócej prezydent Ignacy Mościcki: „Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”.
Po drugie, chcę, żeby mieszkańcy byli dumni z miejsca, w którym mieszkają. Chcę, żeby utożsamiali się z Gminą Rychliki. Centrum każdej wsi jest wizytówką gminy – moim zdaniem ważne jest przywracanie wartości tym miejscom. Dlaczego? Ponieważ one ożywiają gminę, przyciągają kapitał – nie tylko finansowy, ale przede wszystkim ludzki. Przez ostatnie lata jako samorząd bardzo aktywnie pracowaliśmy nad tym, by przestrzeń w naszej Gminie była dla ludzi. By była otwarta, przyjazna i zachęcała do wyjścia z domów. Skwer Józefa Piłsudskiego też ma być takim miejscem, gdzie w ważnych momentach dla naszej rychlickiej społeczności będziemy mogli się spotkać, być razem, świętować i inspirować do działania.

Henryk Kiejdo

{gallery}18/skwer{/gallery}