Skip to main content

Jubileusz 40 – lecia pracy

2018-10-04

Urząd Gminy w Rychlikach obchodził niecodzienny jubileusz. Tą jubilatką jest Sekretarz Urzędu pani Krystyna Chojnacka. Pracę w Urzędzie Gminy Rychliki podjęła w 1978 roku. Mimo to, że zmieniali się ludzie, zmieniały się narzędzia pracy a nawet ustrój  Pani Sekretarz szczęśliwie doczekała jubileuszu. Dzisiaj dziękujemy jej za lata pracy i ponieważ Pani Krystyna jest w dalszym ciągu pracownikiem  Urzędu, życzymy przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zarówno osobistym jak i zawodowym.