Skip to main content

Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego

2018-04-19

Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.” K.I. Gałczyński

Pięćdziesiąt lat wspólnego życia. Miłość szacunek, poświęcenie, liczne kompromisy. Chwile dobre i złe. Dni pełne uśmiechu i te pełne łez. Wspólny dom, rodzina, dzieci, wnuki. Wiele sukcesów rodzinnych i zawodowych. 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.

Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak długim stażem małżeńskim.
Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego obchodzili Państwo: Genowefa i Tadeusz Sokołowscy, Klara i Hipolit Piórkowscy, Bolesława i Henryk Podlasiakowie.
Z tej okazji w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rychlikach odbyło się uroczyste spotkanie. Aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Henryk Kiejdo. Jubilaci otrzymali odznaczenia, pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz upominki. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu. Bohaterom tej uroczystości życzymy trwania w tej pięknej miłości, zdrowia i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów, jakie życie przynosi codziennie każdej rodzinie.

{gallery}18/50lat{/gallery}