Skip to main content

Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego

2015-10-19

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.” K.I. Gałczyński

Pięćdziesiąt lat wspólnego życia. Miłość szacunek, poświęcenie, liczne kompromisy. Chwile dobre i złe. Dni pełne uśmiechu i te pełne łez. Wspólny dom, rodzina, dzieci, wnuki. Wiele sukcesów rodzinnych i zawodowych. 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń. Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak długim stażem małżeńskim.

Ten piękny jubileusz 3  par małżeńskich z terenu naszej gminy stał się powodem zorganizowania przez Urząd Stanu Cywilnego w Rychlikach w dniu 16 października 2015 roku uroczystości, mającej na celu uhonorowanie dostojnych jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta RP „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Ten piękny jubileusz obchodzili Państwo: Bogusława i Marian Gierczak, Celina i Wacław Marek, Hanna i Marian Statek. Aktu wręczenia dokonał Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo życząc jubilatom dużo zdrowia, radości, dalszej miłości. Jubilaci oprócz medali otrzymali bukiety kwiatów, dyplomy oraz upominki ufundowane przez Urząd Gminy Rychliki. W atmosferze święta i radości wzniesiono toast za zdrowie i szczęście jubilatów.

{gallery}15/50lat{/gallery}