Skip to main content

Jubileusz 90-lecia PZŁ

2013-12-27

Wojskowe Koło Łowieckie Żubr powstało w 1949 roku. Nieliczna grupa oficerów i żołnierzy –  zapalonych myśliwych utworzyła komitet organizacyjny, który stał się zalążkiem późniejszego koła łowieckiego. W 2014 roku koło będzie obchodzić jubileusz 65-lecia istnienia.
O d swojego zarania koło dzierżawi  obwody łowieckie  położone na terenie gmin Gronowo Elbląskie, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Rychliki i Markusy o łącznej powierzchni 16500 ha.

Na dzierżawionych obwodach występuje duża różnorodność zwierząt łownych: jelenie europejskie, sarny, dziki, jenoty norki, ptactwo łowne. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych i na początku dwutysięcznego roku dzięki inicjatywie wielu kolegów
 zostały introdukowane daniele. Przez kilka lat kupowano z ośrodków hodowlanych PZŁ pakiety danieli, na dzień dzisiejszy należy stwierdzić, że praca przyniosła efekty. Oceniamy, że w łowisku żyje około 40-50 danieli.  Podobnie kolejna próba zasiedlenia łowiska bażantem przyniosła wymierne efekty. Przez siedem ostatnich lat koło zakupiło do hodowli w wolierze 500-700 bażantów rocznie. Bażanty hodowane były w wolierze a następnie wiosną wypuszczane do łowiska.
Obecnie w kole pozyskuje się jeleni,  daniele, sarny, dziki, wzrost pozyskanej zwierzyny to efekt wieloletniej pracy, wysiłek i zaangażowanie członków koła, kolejnych zarządów a przede wszystkim racjonalna gospodarka łowiecka.
Obecnie WKŁ „ŻUBR” liczy 60 członków.
 Pracą koła kieruje Zarząd w składzie : Jan Kantypowicz – prezes, Henryk Połom – łowczy, Ignacy Mościcki – skarbnik, Andrzej Rynkowski – sekretarz i Dariusz Kaczor – podłowczy.
Z okazji jubileuszu 90-lecia PZŁ 9 listopada 2013 r. odbyło się uroczyste polowanie połączone z biesiadą myśliwską. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowcy, i mieszkańców Kwietniewa, rodziny myśliwych oraz władze okręgowe PZŁ.

{gallery}13/zubr{/gallery}