Skip to main content

Jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej

2016-01-05

Z okazji jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej życzenia i gratulacje złożył Panu Tadeuszowi Rosińskiemu wójt gminy Rychliki – Henryk Kiejdo, wraz z pracownikami.
– Życzę wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym – mówił wójt gminy. Pan Tadeusz Rosiński swoją drogę zawodową w Urzędzie Gminy rozpoczął w roku 1996. Przez ten okres zajmował stanowisko kierowcy i zaopatrzeniowca.