Skip to main content

Jury konkursu „Modernizacja Roku 2013” wizytowało hydrofornię w Gołutowie

2014-07-11

Komisję konkursową reprezentowali: komisarz Roman Pikuła, sekretarz Elwira Stefanowska, zastępca sekretarza Robert Plewiński, dr hab. Andrzej Zieliński, architekt Anna Pikuła, architekt inżynier Krzysztof Chwalibóg oraz Danuta Kossobudzka członek komisji.  
Wójt Gminy Rychliki oraz kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego przedstawili gościom szczegóły techniczne modernizacji oraz zalety miejsca położenia Hydroforni Gołutowo.  Została również zaprezentowana koncepcja dalszego wodociągowania Gminy Rychliki

Rozstrzygnięcie XVIII edycji Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Związku Miast Polskich.
 W tegorocznej XVIII edycji Modernizacji Roku przeznaczono także nagrody dla osób głosujących.
Dzięki licznym Państwa głosom oddanym dotychczas w kategorii „Ochrona Środowiska” Stacja Uzdatniania Wody – Hydrofornia Gołutowo zajmuje 1 miejsce. Głosowanie trwa jeszcze przez 27 dni. Wszystkich chętnych zapraszamy na stronę www.modernizacja-roku.pl.
Za zaangażowanie i oddawanie głosów pragniemy już teraz serdecznie wszystkim podziękować. O wynikach konkursu będziemy Państwa informować.