Skip to main content

Już wkrótce nowy sprzęt dla OSP…

2018-09-13

W dniu 6 września 2018 roku w siedzibie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo wraz ze Skarbnikiem Gminy Małgorzata Klepacz-Ciąćką podpisali umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Pana Mikołaja Pawlaka na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rychliki w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Podpisana umowa  opiewa na kwotę 34 752,96 zł, gdzie Gmina Rychliki zobowiązana jest wnieść 1% tej kwoty. 

W ramach przedmiotowej umowy planuje się dokonanie zakupu niezbędnego sprzętu dla ratowania życia osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach mających miejsce w naszej gminie, takiego jak defibrylatory, zestawy klinów i podpór do stabilizacji pojazdów i tym podobnego sprzętu, a następnie przekazanie go jednostkom OSP Gminy Rychliki.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.