Skip to main content

Kanał Elbląski na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO?

2016-02-11

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego podjął starania o wpisanie Kanału na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Procedura rozpoczęła się w 2015 roku, gdy Komitet ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce podjął uchwałę o rozpatrzenie wniosku w sprawie propozycji umieszczenia na polskiej Liście informacyjnej Kanału Elbląskiego. Wpis miał dotyczyć obiektu o roboczej nazwie: “Zespół 5 zabytkowych pochylni na Kanale Elbląskim”.

W dniu dzisiejszym wójt Henryk Kiejdo podpisał deklarację poparcia dla starań o status Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Wprowadzenie Kanału Elbląskiego na listę to ogromna szansa na rozszerzenie i rozwój turystyki regionalnej.