Skip to main content

Kanalizacja to nie śmietnik

2015-12-15

W ostatnich latach przybywa w naszej gminie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. Przybywa także problemów związanych z jej prawidłową eksploatacją przez mieszkańców naszej gminy. Kanalizacja jest tak zaprojektowana, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku oraz sieć kanalizacyjną i stać się przyczyną poważnej awarii nawet samej oczyszczalni. To zaś powoduje duże straty materialne.

Usuwanie tego typ awarii związane jest z dużymi kosztami, którymi w dłuższej perspektywie zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy płacąc wyższe rachunki za odprowadzane ścieki.
Czego nie wolno wrzucać do sedesu:

  • Środków higieny osobistej takich jak np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, itp.
  • Rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, itp. – z zawartością włókien naturalnych i syntetycznych, które nie rozpuszczają się w wodzie, zbijających się w rurach w zwartą masę.
  • Kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.
  • Lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni ścieków.
  • Materiałów budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp., które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte i trudne do usunięcia zatory.
  • Części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, prezerwatywy, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.
  • Popiołu.