Skip to main content

„Kapitał dla przedsiębiorczych”

2014-09-02

Stowarzyszenie ”Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuje, że od dnia 25 sierpnia 2014 r. w ramach funduszy w dyspozycji Stowarzyszenia „CREP” został uruchomiony dodatkowy fundusz pożyczkowy skierowany do przedsiębiorców powiatów elbląskiego i ostródzkiego oraz powiatu Elbląg.
Pożyczka może być udzielona do wysokości 250 000 PLN. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy. Maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie).

Środki pochodzą ze środków Budżetu Państwa w ramach programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i doręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw „Kapitał dla przedsiębiorczych”, przyjętego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 XII 2006 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651 z późn. zm.), służącemu łagodzeniu problemów rynku pracy.

Stowarzyszenie ”Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuje również o możliwości organizacji spotkania informacyjnego skierowanego do lokalnych małych przedsiębiorców na terenie Gminy Rychliki. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie do Urzędu Gminy Rychliki (Tel. 552488160, e-mail: fundusze@rychliki.pl) propozycji potrzeby organizacji takiego spotkania wraz z podaniem proponowanego terminu.

Dodatkowe informacje zawarte są w Regulaminie udzielania pożyczek – LINK

Szczegółowych informacji udziela również:
Stowarzyszenie ”Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
ul. Józefa Piłsudskiego 11A
14-400 Pasłęk
tel. 055 248 10 91,92,93
fax. 055 248 10 90
www.screp.pl
screp@screp.pl