Skip to main content

Kolejna inwestycja na terenie gminy…

2016-03-07

Od kwietnia br. rusza nowa inwestycja na terenie Gminy Rychliki. Wójt, Henryk Kiejdo, podpisał w dniu dzisiejszym umowę na realizację zadnia „Budowa sieci sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budki”. W przetargu nieograniczonym, który został ogłoszony w dniu 25.01.2016 r., złożono 18 ofert. Wygrała firma Roboty Ziemne Mirosław Majka z Jonkowa. Wartość inwestycji to ok. 420 tys. zł., a planowane jej zakończenie – koniec lipca 2016 r.

 

 

Podpisanie umowy - oczyszczalnia w Budkach