Skip to main content

Kolejna nitka wodociągowa

2016-09-19

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Rychliki podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia w Wodę WODROL-OLSZTYN w Dywitach na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę sieci wodociągowej w przyłączami pomiędzy miejscowościami Jelonki i Budki. Wykonanie przedmiotu umowy opiewa na kwotę 227 382,94 zł, a termin wykonania zadania upływa 16 grudnia br.