Skip to main content

Kolejna oczyszczalnia ścieków…

2018-09-05

W dniu 4 września Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo, przy obecności mieszkańca Barzyny, podpisał umowę na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Barzyna. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Roboty Ziemne Mirosław Majka z Jonkowa, która została wyłoniona w postępowaniu przetargowym ogłoszonym na początku sierpnia br.  Kwota, jaką zaoferował Wykonawca, to 948 387,27 zł a termin wykonania zadania wyznaczono na 30 listopada 2018 r.

Oczyszczalnia w Barzynie będzie 6 oczyszczalnią wybudowaną w ramach koncepcji kanalizowania Gminy Rychliki. Przypominamy, że oczyszczalnie wybudowane są w Rychlikach, Powodowie, Protowie, Budkach oraz w Rejsytach. Obecnie trwają prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wysoka, Topolno Wielkie oraz Jankowo.