Skip to main content

Kolejne prośby o przywrócenie autobusów

2018-10-10

W odpowiedzi na nurtujący problem zaniku tj. likwidacji oraz zawieszenia niektórych kursów PKS uprzejmie informuję, że nie mam możliwości wpływu na zachowanie przewoźnika, który dąży do osiągania rentowności przewozów. Przewoźnik chce zarabiać, a malejąca liczba pasażerów powoduje zamykanie linii przez te podmioty (to jest zasadnicza przyczyna), ponieważ koszty przewyższają zyski. Problem ten dotyczy nie tylko Gminy Rychliki, ale innych samorządów.

Dlatego w oparciu o rozmowy m.in. z Burmistrzami Pasłęka i Młynar wniosłem pismo do Starosty Powiatu Elbląskiego o pilne podjęcie działań w tym temacie. O istniejącym stanie rzeczy poinformowałem także Dyrektora Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich celem omówienia tego problemu podczas najbliższego posiedzenia Związku Gmin.

Do czasu rozwiązania problemu w sytuacjach wymagających np. pilnego kontaktu z lekarzem lub podobnych proszę, po wcześniejszym uzgodnieniu, korzystać z gminnego busa.

Pismo do Starosty Elbląskiego

Pismo do Dyrektora ZGWM

 

 

                                                                                                                    Z poważaniem

mgr Henryk Kiejdo

Wójt Gminy Rychliki