Skip to main content

Kolejne spotkanie w sprawie drogi 527

2019-07-03

Wójt Gminy Rychliki kolejny już raz w poniedziałek 01.07. 2019 roku spotkał się z radnymi sejmiku wojewódzkiego w sprawie remontu „naszej” drogi 527. Rozmawiał z Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Panem Marcinem Kuchcińskim oraz Wiceprzewodniczącą Sejmiku Panią Grażyną Kluge. Prosił o uwzględnienie kapitalnego remontu drogi 527 do planu na rok 2020. Uzyskał zapewnienie Wicemarszałka i Wiceprzewodniczącej, że zrobią wszystko, by tak się stało.

Wcześniej podobną deklarację złożył Marszałek Województwa Pan Gustaw Brzezin. Jednak, czy tak się stanie, czy uda się przegłosować to bardzo dla nas ważne zadanie, nie można być pewnym w chwili obecnej. W związku z tym, my mieszkańcy Gminy Rychliki możemy pomóc naszemu Wójtowi w tym, by o nas nie zapomniano, BY DOTRZYMANO OBIETNIC. Mam propozycję: piszmy i wysyłajmy listy i maile na adres Pana Marszałka i Zarządu Dróg Wojewódzkich, wysyłajmy zdjęcia i opisy tej drogi, zasypmy ich skrzynki mailowe wiadomościami o naszych kłopotach na tej drodze.
Podaję adresy:
1. Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
Dane kontaktowe
tel. sekretariat: 89 526-19-00
fax: 89 539-98-76
e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl

 

2. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE:
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
tel. (89) 521 90 00
fax. (89) 521 95 69
e-mail: dum@warmia.mazury.pl

Elżbieta Biczak