Skip to main content

Kolejne spotkanie Wójta z Gminnym Zakładem Komunalnym

2019-11-08

6 listopada 2019 po godzinie 15.00 z inicjatywy Wójta odbyło się w Urzędzie Gminy kolejne spotkanie z kierownikiem i wszystkimi pracownikami Gminnego Zakładu Komunalnego. Celem spotkania było omówienie wniosków z audytu, z którymi nie do końca zgadzają się kierownik i pracownicy oraz działań naprawczych. Okazało się, że na realizację przygotowanego przez Kierownika programu naprawczego GZK konieczne są duże środki, a kondycja finansowa Zakładu jest bardzo zła. Zakład nie jest w stanie się utrzymać ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Brakuje rąk do pracy, ponieważ zarobki są niskie.

Utrzymywanie i obsługa 8 oczyszczalni i całej sieci wodociągowej jest bardzo kosztowna i nie bilansuje się. Obecnie brakuje wpłat za wodę i ścieki na około 70 tyś. zł. Wieloletnie niedofinansowanie zakładu zbiera żniwo. Bardzo trudne będzie znalezienie właściwego rozwiązania tak poważnego problemu, zwłaszcza że Gmina nie może po prostu przekazać zakładowi budżetowemu środków na np. płace, lecz jedynie na zadania inwestycyjne w formie dotacji celowej na konkretną inwestycję.
W niedługim czasie może trzeba będzie podjąć trudną decyzję o podniesieniu kosztów wody i ścieków za m3 czy szukać jeszcze innego rozwiązania tego problemu. Pan Wójt zdaje sobie sprawę, że nie ma ważniejszego zadania niż dostarczania dobrej wody mieszkańcom naszej Gminy, więc dołoży wszelkich starań, by sprostać temu zadaniu.