Skip to main content

Kolejny fragment drogi 526 do remontu

2015-08-14

Niedługo rusza kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy Rychliki. Właśnie trwa przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, którego przedmiotem jest między innymi remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Gołutowo (skrzyżowanie z drogą 1185N) – granica gminy w Kierunku Myślic. Na odcinku ok. 550 m zostanie ułożona warstwa ścieralna wraz z poszerzeniem szerokości, oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Otwarcie ofert zaplanowano na 26.08.2015 r. a termin realizacji zadania wyznaczono na 20.10.2015 r.