Skip to main content

Kolonia edukacyjna dla młodzieży

2020-06-26

W miesiącu sierpniu dzięki współpracy i zawartemu porozumieniu pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach, a Kuratorem Oświaty w Olsztynie ośmioosobowa grupa dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Rychliki wyjedzie na kolonię edukacyjną do miejscowości Jastrzębia Góra w województwie pomorskim.

Organizatorem 10-dniowego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego jest Polskie Towarzystwo Krajoznawcze na zlecenie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.