Skip to main content

Kolonie dla dzieci rolników

2019-06-21

plakat kolonie minWolne miejsca na kolonie dla dzieci rolników w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach !!!
Kolonie dla dzieci rolników z województwa warmińsko – mazurskiego w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach!!!
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pojezierze Ełckie”.

Wypoczynek odbędzie się w czterech turnusach:
I turnus (pozostało 6 wolnych miejsc) – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy “Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.w Kołobrzegu w terminie 04.07.2019 – 14.07.2019.
II turnus (pozostało 12 wolnych miejsc) – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy “Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.w Kołobrzegu w terminie 24.07.2019 – 03.08.2019.
III turnus (pozostało 9 wolnych miejsc) – Wypoczynek odbędzie się w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym ” Lider” w Lesku ul; Jana Pawła II 18 w terminie 14.08.2019 – 24.08.2019. (Bieszczady)
IV turnus (pozostało 14 wolnych miejsc) – Wypoczynek odbędzie się w Domu Wypoczynkowym U FRANKA ul. Piszczory 19a, 34-500 Zakopane w terminie 20.08.2019 – 30.08.2019.
Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Koszty uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby. Organizator zapewnia – całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, – ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, – atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie wcześniej niż 24.06.2018 nie później niż 3 dni przed wyjazdem: Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością ( 1200,00zł).
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2019”.
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 518034640, 516106667, 876194534 ), informację i karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl. , oraz na facebooku (Bezpieczne wakacje z Gminą Ełk).

plakat kolonie 001