Skip to main content

KOMUNIKAT

2019-08-08

Osoby które w wyznaczonym ustawowo terminie nie uregulowały płatności za wodę i ścieki w najbliższym czasie będą podlegały procedurze odłączania dopływu wody. Oprócz fizycznego odcięcia wody sprawa zostaje skierowana na drogę sądową, z jednoczesnym rozwiązaniem umowy z Gminnym Zakładem Komunalnym w Rychlikach. W praktyce pobór wody bez umowy będzie traktowany jako kradzież zagrożona karą 5000 zł. Komunikat ten jest ostatnim ostrzeżeniem przed planowanym fizycznym odcięciem dopływu wody.

KIEROWNIK  
GZK RYCHLIKI