Skip to main content

Komunikat dla przedsiębiorców

2016-09-14

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG” Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest całkowicie bezpłatna. Jednocześnie informuję, iż nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.