Skip to main content

Komunikat GKW w Rychlikach w sprawie przyznania i przypisania numerów listom kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Rychliki

2014-10-23

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYCHLIKACH z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyznania i przypisania numerów listom kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Rychliki.

Gminna Komisja Wyborcza na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), przyznała następujące numery dla list kandydatów na radnych Rady Gminy Rychliki – zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

W wyniku przeprowadzonego losowania w dniu 23 października 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Rychlikach przyznano następujące numery listom kandydatów na radnych zarejestrowanych przez poniższe komitety wyborcze:

Numer 14 – Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Barańskiego Wspólnota Rychliki

Numer 15 –  Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Kiejdo Nasza Gmina

Numer 16 – Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Lichuszewskiego

Numer 17 –  Komitet Wyborczy Wyborców Jelonki „Jesteśmy Razem”

                     ( lista kandydatów zarejestrowana w jednym okręgu wyborczym)

 

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący

                                                                                    Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                    w Rychlikach

                                                                                    Katarzyna Barańska