Skip to main content

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach

2011-12-16

Zgodnie z art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 Nr 72 poz. 747 ze zm.) Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach rozpoczął odcinanie dostaw wody dla odbiorców mających nieuregulowane zaległe opłaty. Pierwsze odłączenia nastąpiły w miejscowościach Dymnik, Rejsyty, Topolno Wielkie, Wysoka.

Od 19.12.2011 do 23.12.2011 zaplanowano przeprowadzenie powyższych działań w miejscowościach Rychliki, Marwica, Dziśnity, Jelonki.