Skip to main content

Komunikat GOPS w Rychlikach

2012-05-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach informuje, że do dnia 31.05.2012r. przyjmowane są wnioski na dodatkowe 100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wchodzi w życie „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”, który przewiduje, że matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 roku ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł. Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 roku. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 roku będzie przyznane po 31 maja 2012 roku, wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie w/w terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Kontakt tel. 55-248-84-73
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH