Skip to main content

Komunikat kół łowieckich

2016-02-04

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego „ŻUBR” w Elblągu informuje, że szacowaniem szkód łowieckich powstałych w uprawach rolnych w obwodach dzierżawionych przez nasze koło zajmują się :
1. kol. Henryk Połom telefon kontaktowy 604-586-700
2. kol. Jan Szewczun telefon kontaktowy 695-070-799
3. kol. Piotr Kołodziejski telefon kontaktowy 667-270-830

Poniżej podajemy także aktualny adres do korespondencji:
Wojskowe Koło Łowieckie ,,ŻUBR”
ul. Strumykowa 69
82-300 Elbląg
tel. 604 586 200

Zarząd Koła Łowieckiego „Bóbr” w Pasłęku informuje, że do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (dziki, jelenie, daniele i sarny) w uprawach i płodach rolnych na terenie Gminy Rychliki uprawnionym jest:
Pan Marian Lisowski, zam. 14-411 Rychliki, Buczyniec 1.