Skip to main content

Komunikat

2014-09-01

Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich
Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz bezwzględną konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Przypominam ponadto,  że  powstające  przy uboju cieląt do  6  miesiąca życia,  owiec  i  kóz uboczne  produkty pochodzenia zwierzęcego  kategorii   l (SRM)   powinny   być   przekazane   do   zbiornicy   lub   zakładu   utylizacyjnego kategorii 1. Do ubocznych produktów kategorii l zaliczamy: w odniesieniu do bydła do 6 miesiąca życia;

  • migdałki. jelita od dwunastnicy do odbytnicy oraz krezka bydła w każdym wieku.

w odniesieniu do owiec i kóz:

  • czaszka zawierająca mózg i oczy, migdałki i rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła; oraz
  • śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku.

Ponadto informuję, że przy składaniu powiadomienia o zamiarze dokonania uboju na terenie gospodarstwa cieląt, owiec i kóz będą wydawane bezpłatnie oznakowane czarne foliowe worki do przechowywania SRM.
W przypadku uboju trzody chlewnej należy pamiętać, że nie oczyszczony przewód pokarmowy powinien zostać przekazany do zakładu utylizacyjnego. W przypadku oczyszczenia przewodu pokarmowego treść jelit może służyć jako nawóz, natomiast wyczyszczone jelita stają się środkiem spożywczym i mogą być wykorzystane do produkcji żywności. Prawidłowość zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie uboju zwierząt na własne potrzeby w gospodarstwie będzie kontrolowana przez Inspekcję Weterynaryjną.

Główny Lekarz Weterynarii Marek Pirsztuk