Skip to main content

Komunikat Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie

2020-01-07

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) pozwalają na wydobywanie kopalin, w tym piasku i żwiru, na podstawie koncesji udzielanych przez organy administracji geologicznej – starostów lub marszałków województw.

Istniejący stan prawny dopuszcza też wydobywanie piasków i żwirów bez koncesji na potrzeby własne osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących jej własność lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym, bez prawa rozporządzania, w tym sprzedaży wydobytej kopaliny, jeżeli jednocześnie wydobycie:

 

  • będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
  • nie będzie większe niż 10 m3 (ok. 16 ton) w roku kalendarzowym,
  • nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Pobierz pełny komunikat
Pobierz druk zawiadomienia o zamiarze podjęcia wydobywania (piasku, żwiru) z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osoby fizycznej