Skip to main content

Komunikat Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku

2015-03-10

W związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014 – 2020.

Z danych ARiMR wynika, że tylko w roku 2013 z dopłat ONW skorzystało w Polsce ponad 750 tyś. rolników na łączną kwotę blisko 1,37 mld. zł.. Mając nadzieję na utrzymanie tak znaczącego poziomu wsparcia dla rolnictwa w warunkach gospodarowania na obszarach z ograniczeniami naturalnymi informuję, że na terenie gminy w miesiącach III-2015 – V-2015 będą prowadzone prace monitoringowe II etapu w/w programu, w celu dostarczenia (całkowicie anonimowych) danych do Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy ONW.
Badania są bezpłatne, a ich wyniki mogą przynieść znaczące korzyści rolnikom w perspektywie lat 2014-2020. Liczymy zatem na życzliwość i propagowanie celu prac prowadzonych przez specjalistów z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.