Skip to main content

Komunikat w sprawie dofinansowania kosztów usuwania azbestu

2019-06-06

Szanowni Państwo!
Wójt Gminy Rychliki informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zamierza ogłosić konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu na 2019 rok.
Dofinansowaniem objęte będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Uwaga: dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania o zgłaszanie chęci przystąpienia do programu do dnia 20.06.2019 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać: w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki – pok. nr 2a, tel. 55 248 81 50 wew. 29, e-mail: sekretariat@rychliki.pl lub budownictwo@rychliki.pl.