Skip to main content

Komunikat WIORiN

2015-08-11

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie przypomina, że do zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin należy używać sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt, środowiska oraz jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie tych środków. POBIERZ KOMUNIKAT