Skip to main content

Koniec epoki pojemników zbiorowych

2020-10-01

pojemnik zbiorowy minSzanowni Mieszkańcy!

Jak ostatnio informowaliśmy, planujemy zrezygnować ze stosowania pojemników zbiorowych, ponieważ wrzucane do nich odpady nie są segregowane we właściwy sposób.

Dnia 6 października 2020 roku zostaną zabrane pojemniki z miejscowości Marwica, natomiast dnia 7 października 2020 roku z miejscowości Śliwica oraz Budki. Wybór miejscowości nie jest przypadkowy i wynika z faktu, że mieszkańcy tych miejscowości na spotkaniach z Wójtem sami zaproponowali takie rozwiązanie. Worki do segregacji odpadów oraz ulotki informujące zostaną dostarczone mieszkańcom w najbliższym czasie. Następne worki będą zapewnione przez firmę KOMA, która odbiera odpady z terenu naszej gminy. Posegregowane odpady należy wystawić podobnie jak odpady zmieszane – poza swoją posesję w dniach, kiedy jest odbiór odpadów w danych miejscowościach (według harmonogramu). Mamy nadzieje, że ta metoda zapewni segregację na wyższym poziomie, dlatego ponownie prosimy o konsekwentną selektywną zbiórkę odpadów.