Skip to main content

Koniec kadencji Rady Gminy

2018-10-19

W dniu dzisiejszym odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Rychliki. Sesję otworzył i prowadził przewodniczący Rady Gminy p. Marek Cieśla. W sesji wzięło udział 13 radnych.
Sprawozdanie za okres między sesyjny złożył wójt Henryk Kiejdo. Poinformował on radnych oraz osoby obecne na sesji (sołtysów) o podejmowanych działaniach a m. in. o tym, iż trwają prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Barzynie. Na koniec m-ca listopada inwestycja ma być oddana do użytku.

Niebawem rozpoczną się prace przy budowie nowego mostu miedzy Rejsytami a Wopitami. Most oddany do użytku będzie jeszcze w tym roku. Ponadto trwają prace projektowe na oczyszczalnie ścieków w Jankowie, Wysokiej i Topolnie. Zakończono prace projektowe przy nitce wodociągu z Rychlik do Wysokiej. Jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwoleń. Poza wyżej wymienionymi zamierzeniami Gmina czeka na rozstrzygnięcie w kwestii dofinansowania inwestycji z programu rządowego pod nazwą droga na Topolno Wielkie.
    Jak zwykle i tym razem nie zabrakło wzruszeń. Pani Krystyna Borowska podziękowała w bardzo miłych słowach za możliwość współpracy przez kilka kadencji. W podobnym tonie wypowiadali się inni radni m. in. pan Marek Cieśla.
Dodajmy, że radnym pięciu kadencji jest pan Grycko Andrzej i jest to radny z najdłuższym stażem w Radzie Gminy Rychliki.
    Głos zabrał także wójt, który podziękował radnym za współpracę. Stwierdził m. in. że w kolejnych kadencjach nie było sporów personalnych a spory o pomysł, spory o meritum. Spory personalne degradują człowieka, niszczą go. Tego uniknęliśmy i w zgodzie najpierw wyciągaliśmy Gminę z długów a dalej, wzmacnialiśmy naszą pozycję poprzez inwestycje. Wykonaliśmy 45 km linii wodociągowych, 6 (siódma w budowie) oczyszczalni ścieków. W gospodarkę wodno-ściekową zainwestowaliśmy ponad 12 mln złotych środków własnych i zewnętrznych. Inwestycje drogowe w Gminie wchłonęły ponad 40 mln złotych. Około 2 mln pochłonęły remonty i modernizacje świetlic, place zabaw itp. I to jest sukces i radnych i wójta, bo Gmina dzisiaj nie jest zadłużona, ale jest rozpędzona w inwestycjach.  

{gallery}18/sesja2{/gallery}