Skip to main content

Konkurs fotograficzny

2010-03-04

W ramach obchodów 700 – lecia Rychlik ogłaszamy konkurs fotograficzny „Moja miejscowość Rychliki a w niej ……”

REGULAMIN KONKURSU:

Organizatorzy:

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 700 – lecia Rychlik,
Zespół Szkół w Rychlikach;
Urząd Gminy Rychliki.

Terminy:
– prace należy składać do dnia 31 maja 2010 roku.
– obrady jury odbędą się 4 czerwca 2010 roku.
– nagrodzone oraz zakwalifikowane przez jury prace będą prezentowane na wystawie w BIBLIOTECE GMINNEJ W RYCHLIKACH (termin zostanie podany po ogłoszeniu wyników- wystawę poprzedzi uroczysty wernisaż, na którym zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia), oraz na stronach internetowych: http://www.zsrychliki.biposwiata.pl, http://www.rychliki.org.pl

Nagrody:

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 500,- zł.

1.Konkurs ma charakter otwarty.
2.Mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący: profesjonaliści i amatorzy, niezależnie od miejsca zamieszkania.
3.Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych fotografii, przedstawiających znane i nieznane zakątki miejscowości Rychliki, szczególnie te, które posiadają walory zabytkowe.
4.W konkursie nie mogą brać udziału osoby zasiadające w jury.
5.Oceny nadesłanych prac i wyboru laureatów dokona jury w składzie ustalonym przez organizatora.
6.Decyzje jury są ostateczne.
7.Każdy autor ma prawo nadesłać do 10 PRAC, zdjęć barwnych lub czarno – białych, pojedynczych lub tworzących cykl.
8.Cykl składający się z maksymalnie 3 zdjęć, opatrzonych wspólnym tytułem, będzie traktowany jako jedna PRACA.
9.Jury zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu tworzącego cykl.
10.Prace należy składać w Zespole Szkół w Rychlikach w godzinach otwarcia.
11.Uszkodzone prace nie będą oceniane przez jury.
12.Prace należy składać w postaci nie oprawionej odbitki bądź wydruku komputerowego fotografii cyfrowej, w formacie NIE MNIEJSZYM niż 20×30 cm, w zamkniętej kopercie + forma elektroniczna na płycie CD.
13.Na każdym ze zdjęć należy na odwrocie podać jego tytuł, datę wykonania, opis pozwalający zidentyfikować fotografowany obiekt lub miejsce, technikę wykonania
14.W zaklejonej kopercie należy umieścić dane: imię i nazwisko autora, jego adres z kodem pocztowym, numer telefonu oraz oświadczenie: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych” z czytelnym podpisem.
15.Koperty z danymi zostaną otwarte po wytypowaniu przez jury zwycięskich prac.
16.Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału funduszu nagród, w zależności od ilości zwycięskich prac.
17.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane fotografie zostały wykonane przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
18.Przesłane odbitki stają się własnością Urzędu Gminy w Rychlikach przy zachowaniu praw autorskich.
19.Nadesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą autorów na ich bezpłatną reprodukcję w katalogu wystawy, albumie, lub kalendarzu, a także na wykorzystanie w celach promocyjnych przez Urząd Gminy Rychliki i na wystawach organizowanych przez organizatorów.

Wszelkich informacji udziela:

Dyrektor Zespołu Szkół w Rychlikach
tel. (0-55) 248 8175

Urząd Gminy w Rychlikach
tel. (55) 248 8155, (55) 248 8150

Organizatorzy