Skip to main content

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2012 ROKU

2012-07-09

WÓJT GMINY RYCHLIKI
OGŁASZA KONKURS
NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2012 ROKU

Wszyscy chętni mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie swojego udziału w konkursie.

Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Gminy Rychliki poprzez animowanie działań i promowanie pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań indywidualnych, a także zespołowych w zakresie urządzenia posesji, przeznaczonych do zamieszkania.

 

Konkurs ma także na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za miejsca zamieszkania i wizerunek lokalnego środowiska oraz Gminy Rychliki.

Zgłoszenie do konkursu przyjmuje się do dnia 27 lipca 2012 natomiast rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 7 września 2012 r.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 15 września 2012roku.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa