Skip to main content

Konkurs ofert

2017-03-06

Wójt Gminy Rychliki ogłasza konkurs ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Rychliki. Rodzaj zadań: upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach oraz upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Rychliki. Oferty przyjmowane są do 27 marca 2017 r.
Więcej informacji http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=137382