Skip to main content

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

2015-07-31

Wójt Gminy Rychliki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie”. Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118). http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=126776