Skip to main content

Konkurs “Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

2016-02-24

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie “Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.
Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.
Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:
I Nagroda – 5000 zł
II Nagroda – 3000 zł
III Nagroda – 2000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2016 r.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie wwww.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja.