Skip to main content

Konkurs plastyczny

2010-10-05

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY RYCHLIKI
14-411 RYCHLIKI 104

Regulamin konkursu plastycznego „Kiedy zmrok zapada – podróż w świat literatury grozy”

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki.

Cele konkursu:

 • wzbudzanie aktywności twórczej,
 • promowanie młodych talentów i czytelnictwa

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum i szkół średnich.
Zadaniem uczestników jest wykonanie ilustracji do wybranego fragmentu swojej ulubionej powieści lub opowiadania grozy.

Forma:

 

 • prace mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie A3
 • wykluczone z konkursu będą: prace przestrzenne, prace wykonane techniką komputerową, prace niesamodzielne, kopiowane lub kalkowane.

Prace nagradzane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 • gimnazjum
 • szkoła średnia

W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda główna i dwa wyróżnienia.

 • Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
 • Prace należy składać w BPG Rychliki (osobiście lub pocztą na adres: BPG Rychliki 14-411 Rychliki 104)

Na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon, wiek, nazwę szkoły, klasę. Prace nie podpisane nie wezmą udziału w konkursie. Do pracy należy dołączyć ksero wybranego fragmentu powieści lub opowiadania, do którego została wykonana ilustracja wraz z podaniem autora i tytułu tekstu.

 • Czas trwania konkursu: 8 października do 1 grudnia2010 r.
 • Wyniki konkursu wraz z podaniem daty wręczenia nagród zostaną ogłoszone

15 grudnia 2010 r. na stronie – www.rychliki.org oraz w prasie lokalnej

 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji nadesłanych prac w mediach.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w BPG Rychliki