Skip to main content

Konkurs plastyczny “11 Listopada – Święto Niepodległości”

2017-10-26

Wójt Gminy Rychliki zaprasza do udziału w konkursie plastyczny pn. “11 Listopada – Święto Niepodległości” dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież uczęszczających dla klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Prace plastyczne o tematyce patriotycznej nawiązujące do Narodowego Święta Niepodległości przejmowane będą do 7 listopada br. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Rychlikach oraz w Bibliotece Publicznej w Rychlikach. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystości z okazji 11 Listopada w Bibliotece (11.11.2017 r. godz. 12:00). POBIERZ PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”

Organizator:
Wójt Gminy Rychliki – Urząd Gminy Rychliki 14-411 Rychliki 86, tel. 55 248 81 55 e-mail: sekretariat@rychliki.pl

Cele konkursu:

  • podtrzymywanie tradycji narodowych;
  • pielęgnowanie polskości i patriotyzmu;
  • rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką;
  • wyrabianie poczucia wrażliwości estetycznej.

Uczestnicy (kategorie):

  • dzieci przedszkolne;
  • klasy I-IV SP;
  • klasy V-VII SP i klasy gimnazjalne.

Tematyka prac: Prace plastyczne o tematyce patriotycznej nawiązującej do Narodowego Święta Niepodległości.
Format prac: Od formatu A4 do formatu A3.
Technika wykonania: Dopuszczalne jest wykorzystanie różnorodnych środków, m.in.: rysunku, malarstwa, zdjęć, collage-u, grafiki komputerowej, fotografii.

Terminy:

  • termin dostarczania prac upływa 7 listopada 2017 r.
  • prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Rychlikach (sekretariat) lub do Biblioteki Publicznej w Rychlikach

Wyniki konkursu plastycznego wraz z wręczeniem nagród nastąpi 11 listopada br. (godz. 12:00) podczas uroczystości z okazji 11 Listopada w Bibliotece Publicznej w Rychlikach.
Wystawa pokonkursowa stanowić będzie oprawę gminnych uroczystości obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 2017 r.

Warunki uczestnictwa:
Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę.
Prawa organizatora:
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Informacji udzielają:
Biblioteka Publiczna w Rychlikach tel. 55 248 82 02
Urząd Gminy Rychliki tel. 55 248 81 60 (Agnieszka Jundziłł)