Skip to main content

Konkurs pt.: „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

2010-06-14

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki regionalnej jednoznacznie kojarzonej z Warmią i Mazurami, służącej promocji regionu oraz stanowiącej atrakcyjną pamiątkę turystyczną. Przedmiotem konkursu mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, malarstwo na szkle, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, garncarstwo, wytwory rękodzieła artystycznego.

Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi, nie nagrodzonymi w innych konkursach. Uczestnikami konkursu mogą być twórcy i artyści prowadzący własną działalność gospodarczą. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace.

 

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:
I nagroda – 5.000,-zł
II nagroda – 3.000,-zł
III nagroda – 2.000,-zł

Termin nadsyłania prac konkursowych mija dnia 30 czerwca 2010 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2010 r.
Źródło: http://wrota.warmia.mazury.pl/content/view/4601/125/lang,pl/