Skip to main content

Konkurs „Wieś z inicjatywą – Edycja 2016”

2016-02-15

Starostwo Elbląskie po raz szósty ogłosiło konkurs pod nazwą „Wieś z inicjatywą” – Edycja 2016. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnych wsi, które w 2015 r. dzięki własnej, społecznej pracy wiele zmieniły w swojej miejscowości, promocja tych działań, a także promocja projektów zrealizowanych z inicjatywy społeczności lokalnej.
W konkursie może uczestniczyć wieś z powiatu elbląskiego, która prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej powiatu elbląskiego i złoży wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 30 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Elblągu.

Należy zwrócić uwagę, że zgłoszone inicjatywy powinny być zrealizowane w roku 2015. Wnioskodawcą może być sołtys wsi, organizacja pozarządowa działająca w tej miejscowości lub łącznie sołtys wraz z organizacją pozarządową.
Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu do końca czerwca 2016 r. ogłosi wyniki konkursu, wskazując od 3 do 7 najciekawszych inicjatyw zrealizowanych w minionym roku kalendarzowym. Na zwycięzcę czeka nagroda – 7000 zł, za drugie miejsce – 5000 zł, za trzecie – 3000 zł. Komisja może również przyznać cztery wyróżnienia o wartości 1000 zł każde.
Pełny tekst regulaminu konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego jest dostępny w siedzibie Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu i na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl, zakładka Miasta i Gminy.