Skip to main content

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

2018-09-28

W związku z przygotowywaniem rocznego „Programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki” Wójt Gminy Rychliki zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji i uwag do projektu tego programu. Oczekujemy na opinie, wnioski, uwagi i propozycje do projektu w terminie do dnia 12 października 2018 r. do godziny 15:00.

Osobą wyznaczoną do przyjmowania uwag i propozycji jest: Agnieszka Jundziłł, tel. 55 248 51 55, e-mail: fundusze@rychliki.pl
Opinie, wnioski, uwagi i propozycje należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rychliki lub poprzez pocztę e-mail.
Propozycje można będzie przedstawić także na spotkaniu, które odbędzie się 12 października 2018 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 4 (Sala Ślubów) w Urzędzie Gminy Rychliki.

(Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Rychliki)